Aanmelding Bink 36 – september en oktober 2021

Mail graag graag de volgende gegevens naar penningmeester@artandjazz.nl

  • Naam, adres, postcode en woonplaats
  • Telefoon
  • E-mail
  • Aantal en bedrag per kunstwerk (€30, €50 of €60)
  • Soort werk (2D of 3D)
  • Datumkeuze (september of oktober)
  • Eventuele extra wensen

Je kunt je je bijdrage overmaken naar bankrekening: NL70 RABO 0142 2717 99 ovv Bink sept, okt. 2021